network of experts in education

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΖΑΡΙΦΗΣ  Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ
GEORGE K. ZARIFIS  Assistant Professor AUTH

Επίκουρος καθηγητής
Α.Π.Θ

Προπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής

Συνολικά προσφέρω πέντε (5) Προπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά επιλογής στην κατηγορία) στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής τα οποία εναλλάσονται ανά διδακτικό εξάμηνο σπουδών (χειμερινό ή εαρινό) με εξαίρεση το μάθημα με κωδικό Π1811 το οποίο είναι συνήθως επαναλαμβανόμενο (προσφέρεται και στα δύο εξάμηνα). Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις από όσους φοιτητές και φοιτήτριες τα επιλέξουν. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι οι παρακάτω:

 1. Υποχρεωτική συμμετοχή στο μάθημα από την πρώτη συνάντηση για όσους ήδη είναι εγγεγραμμένοι στην κατάσταση των συμμετεχόντων.
 2. Συνεπής και αδιάλειπτη παρακολούθηση όλων των μαθημάτων (13 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις για κάθε μάθημα). Σε περίπτωση απουσίας συμβουλεύω τους φοιτητές ή τις φοιτήτριες που θα απουσιάσουν να με ενημερώνουν εγκαίρως πρίν το μάθημα για τους λόγους απουσίας, ώστε αυτή να δικαιολογείται στην κατάσταση παρουσιών. Το ανώτατο όριο αδικαιολόγητων απουσιών είναι τρεις (3). Βάσει απόφασης του Τομέα Παιδαγωγικής οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα υπερβούν αυτό το όριο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.
 3. Μία γραπτή εργασία (ατομική ή ομαδική) οι προδιαγραφές της οποίας ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθήματος (για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών εργασιών σας παραπέμπω στους ιστοχώρους των μαθημάτων). Συνήθως η τελική μορφή της εργασίας θα πρέπει να είναι ένα δακτυλογραφημένο και εκτυπωμένο ή σε ψηφιακή μορφή (σε δισκέτα ή CD) κείμενο το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 20 σελίδες (ήτοι 5.000 λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία και χωρίς παραρτήματα ή πηγές τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν χωριστά ή να επισυναφθούν στην εργασία), με 1½ διάστημα μεταξύ των γραμμών, 2,5 εκατοστά περιθώρια σελίδας και μέγεθος γραμματοσειράς 12. Χειρόγραφες εργασίες δεν  γίνονται δεκτές. Η συμμετοχή της εργασίας στην τελική βαθμολογία αντιστοιχεί στο 50%. 
 4. Συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις. Η τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων φοιτητών και φοιτητριών γίνεται συνήθως με αντικειμενικό τεστ 50 ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής και σωστού-λάθους). Οι ερωτήσεις είναι κατά κύριο λόγο γνωστικές και οι απαντήσεις τους εμπεριέχονται στις διδακτικές σημειώσεις (οι οποίες είναι αναρτημένες σε αυτή την ιστοσελίδα για το κάθε μάθημα χωριστά) ή στο σύγγραμμα το οποίο διανέμεται δωρεάν.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα Ειδίκευσης

Συνολικά προσφέρω πέντε (4) Μεταπτυχιακά Μαθήματα Ειδίκευσης (στον κλάδο Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων) στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις από όσους φοιτητές και φοιτήτριες τα επιλέξουν. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι οι παρακάτω:

 1. Υποχρεωτική συμμετοχή από την πρώτη συνάντηση για όσους ήδη είναι εγγεγραμμένοι στην κατάσταση των συμμετεχόντων.
 2. Συνεπής και αδιάλειπτη παρακολούθηση όλων των σεμιναρίων (13 δύωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις για κάθε μάθημα). Σε περίπτωση απουσίας συμβουλεύω τους φοιτητές ή τις φοιτήτριες που θα απουσιάσουν να με ενημερώνουν εγκαίρως για τους λόγους απουσίας ώστε αυτή να δικαιολογείται στην κατάσταση παρουσιών.
 3. Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες ομάδες εργασίας, και στα εργαστήρια που οργανώνονται με βάση το πρόγραμμα του Τομέα Παιδαγωγικής (διαλέξεις με προσκεκλημένους εισηγητές, συζητήσεις, colloquia).
 4. Μία γραπτή εργασία (ατομική) οι προδιαγραφές της οποίας ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με το περιεχόμενο του σεμιναρίου. Συνήθως η τελική μορφή της εργασίας θα πρέπει να είναι ένα δακτυλογραφημένο και εκτυπωμένο ή σε ψηφιακή μορφή (σε δισκέτα ή CD) κείμενο το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 30 σελίδες (ήτοι 8.000 λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία και χωρίς παραρτήματα ή πηγές τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν χωριστά ή να επισυναφθούν στην εργασία), με 1½ διάστημα μεταξύ των γραμμών, 2,5 εκατοστά περιθώρια σελίδας και μέγεθος γραμματοσειράς 12. Χειρόγραφες εργασίες δεν γίνονται δεκτές. Η συμμετοχή της εργασίας στην τελική βαθμολογία αντιστοιχεί στο 100%.
Τα προπτυχιακά μαθήματα κατεύθυνσης που προσφέρω έχουν κατά κύριο λόγο φροντιστηριακό χαρακτήρα και πιστώνονται με 6 ECTS το καθένα (με συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Τομέα Παιδαγωγικής) και εξειδικευμένο περιεχόμενο, ενώ απευθύνονται ως επί το πλείστον σε φοιτητές και φοιτήτριες από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών και πάνω (τυπικά όσοι και όσες επιλέγουν μαθήματα κατεύθυνσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων κορμού του Τομέα Παιδαγωγικής). Οι απαιτήσεις των μαθημάτων μου διαφοροποιούνται σε σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο τους.
Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρω έχουν σεμιναριακό χαρακτήρα και εξειδικευμένο περιεχόμενο και πιστώνονται με 10 ECTS το καθένα. Οι απαιτήσεις των σεμιναρίων διαφοροποιούνται σε σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο τους.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Με την υπογραφή της Διακήρυξης της Μπολόνια το 1999, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας διακήρυξαν τη βούληση να εδραιώσουν μέχρι το 2010 τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.), δηλαδή να εναρμονίσουν τη δομή των σπουδών στην Ευρώπη. Ο Ε.Χ.Α.Ε. περιέλαβε τη βελτίωση της αναγνώρισης των πτυχίων, την προαγωγή της κινητικότητας και την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας. Σε εκτέλεση των ανωτέρω οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν εθνικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας. Η διαδικασία της Μπολόνια προωθήθηκε µέσω ενός προγράµµατος εργασίας που λάµβανε κατευθυντήριες γραµµές από ανά διετία πραγµατοποιούµενες υπουργικές διασκέψεις (Prague 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, London 2007 και Leuven/Louvain-la-Neuve 2009). Η Σύνοδος των ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στο Βερολίνο (2003) ανέθεσε στην ENQA να αναπτύξει ένα κοινό σύνολο σταθεροτύπων, διαδικασιών και οδηγιών για τη διασφάλιση της ποιότητας. Το κείμενο που συντάχθηκε από την ENQA "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area" υιοθετήθηκε κατά την επόμενη Σύνοδο στο Bergen (2005). Προβλέπεται διασφάλιση της ποιότητας σε τρία διαφορετικά επίπεδα:
 1. εσωτερική διασφάλιση - στο επίπεδο των ακαδημαϊκών μονάδων και Ιδρυμάτων - με διαδικασίες που πραγματοποιούνται από τα ίδια τα Ιδρύματα
 2. εξωτερική διασφάλιση, από οργανισμούς εκτός των Ιδρυμάτων
 3. εξωτερική αξιολόγηση των ίδιων των οργανισμών, ως εγγύηση της υπευθυνότητας και της ανεξαρτησίας με την οποία εφαρμόζουν τις διαδικασίες αποτίμησης των ιδρυμάτων.